Úspechy v drezúre

V sobotu 1. augusta sa v Spišskej Teplici konali drezúrne preteky o Cenu Gordona. Športový klub Grafon úspešne reprezentovali dvaja jazdci. Igor Kmeť na koni Kemal vyhral druhé miesto v drezúre stupňa Z a tretie miesto v drezúre L1, Jana Rengevičová na koni Athos vyhrala druhé miesto v L1 a tretie miesto v L4, čím si zabezpečila postup do Ceny Gordona, kde získala pohár za krásne druhé miesto.