Víťazstvo z južných zemí

Na sviatok práce sa naša jazdecká trénerka Janka zúčastnila na drezúrnych pretekoch v Rimavskej Sobote. V drezúre stupňa Z zvíťazila na koni Cavalier. S Athosom obsadila 6. miesto v drezúre stupňa L.